Tevékenységünk

A BON-SEC Vagyonvédelmi Kft. főprofilja a komplex vállalkozásbiztonsági szolgáltatás, amely olyan alaptevékenységekre építi szolgáltatásait, mint:

A BON-SEC Vagyonvédelmi Kft. már képes lefedni a teljes vállalkozásbiztonsági portfoliót, az élőerős őrzéstől a stratégiai védelmi tanácsadásig. A megszerzett ismeretek és gyakorlati tapasztalat azt jelenti, hogy a BON-SEC Vagyonvédelmi Kft. a megrendelő igényeit kimagasló színvonalon képes kiszolgálni, és a tevékenységét a törvényeknek és a törvényes rendelkezéseknek megfelelően végzi.

Eredményeink

Szolgáltatásainkról röviden

Egyedi adatszolgáltatás (Informális tanácsadás)

Az informális tanácsadás hátterében a hatályos törvények szerint végrehajtott adatgyűjtő, adatellenőrző, értékelő és elemző munka áll, amely a klasszikus hírszerzési elvekre és módszerekre épül.

Példák Egyedi adatszolgáltatásra:
  • Harmadik fél tekintetében (partnerek, stb.): hitel-, és szerződőképesség megállapítás, adatszolgáltatási fegyelem ellenőrzése, kintlévőség rendezésére irányuló adatgyűjtés, versenytárs-figyelés
  • Saját munkaerő irányban: adott személy alkalmazásának kockázatelemzése, új felvételes adatszolgáltatásának hitelesítése, stb.

Személyes biztonsági tanácsadás

Biztonsági tanácsadás a top-menedzsment részére, különböző személyes krízishelyzetek megelőzésére, illetve megoldására.

Néhány példa az elmúlt évek gyakorlatából:
  • személyes megfigyelés gyanújának megerősítése, vagy kizárása
  • zsarolás, fenyegetés elleni védekezés
  • titkos üzleti találkozók megszervezése
  • klasszikus védelmei feladatok szervezése (magas kockázatú külföldi úthoz testőr biztosítása, stb.).

Vállalkozás biztonsági tanácsadás

Biztonsági tanácsadás a top-menedzsment részére, különböző vállalati krízishelyzetek megelőzésére, illetve megoldására.

Néhány kiemelt feladat az elmúlt évek gyakorlatából:
  • Vállalati biztonsági átvilágítások: Élőerős őrzés és az alkalmazott biztonsági technikák hatékonysága, titokvédelem betartása, irat- és értékőrzés minősége, belső szabályozás felülvizsgálata, védelmi koncepció elkészítése, stb.
  • Informatikai biztonsági tanácsadás: Az alkalmazott biztonsági eljárások és technikák átvilágítása, tesztelése, külső támadások imitációja, stb.
  • HR tanácsadás: Személyes titokvédelmi feladatok meghatározása, új belépő kontrollja, belső ellenőrzések, speciális oktatás, képzés, stb.

Árainkról

A BON-SEC Vagyonvédelmi Kft. árai minden esetben személyére szabottak, vagyis az ügyféllel közösen egyedileg kerülnek meghatározásra. A fenti szolgáltatások, továbbá a stratégiai tanácsadás és a klasszikus védelmi feladatok teljesítése ügyében, az együttműködés elvi kereteinek tisztázása után minden esetben konkrét ajánlat készül az igénybe venni kívánt szolgáltatások költségeiről, és a teljesítési határidőkről, továbbá a garanciákról.

Üzleti hírnevünk

Cégünk mindig és minden esetben a hatályos jogszabályok szerint, de ügyfeleinek érdekét maximálisan figyelembe véve jár el. Számunkra ugyanis a legfőbb érték ügyfelünk vállalati jó híre, melyet az üzleti érdekekkel együtt elsődlegesen védeni kell. A megbízások teljesítése során igen szigorú jogi, erkölcsi és pénzügyi garanciákat vállalunk a végrehajtás minőségére vonatkozóan. A pénzügyi elszámolásra minden esetben utólagosan, az elfogadott és visszaigazolt teljesítés után kerül sor.